สาย187 ชอบเข้าปั้มตอนเย็น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมย์สาย187เข้าปั้มเติมแก็สทุกครั้งโดยเฉพาะตอนเย็นไม่สนว่าจะมีผู้โดยสารมากน้อยแค่ไหน ลองตรวจสอบได้ปั้มปตทบริเวณคลองสองทำให้ผู้โดยสารเสียเวลารอนานกลับบ้านช้าขึ้นเนื่องจากบริเวณนั้น มีการจราจรหนาแน่นมากอยู่แล้ว ผิดกับรถสาย1154ที่ไม่เคยให้ผู้โดยสารรอแต่บางครั้งผู้โดยสารไม่มีทาง เลือกมากนักเนื่องจากรถมีน้อยเจอคันไหนก็ต้องรีบขึ้นไว้ก่อน

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก.จะประสานผู้ประกอบการสาย 187 เรื่องการเติมแก๊สที่ทำให้ผู้โดยสารเสียเวาลารอนานเพื่อหาทางปรับปรุงเรื่องเวลาในการเติมแก๊ส จึงเรียนมาเพื่อทราบ