สาย141รอนานมาก ขาดระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนสายรถเมล์141จากแสมดำไปจุฬา วันที่13กพ 67 รอรถเมล์จากป้ายวัดสน จะขึ้นทางด่วนจุฬา ตัเงเเต่6:35น รอรถนานมาก รอจน7:00น รถถึงจะ มา แย่มาก ผู้โดยสารไม่พอขึ้รรถรถ รอนานทั้งเข้าทั้งเส็น ทุกวัน แก้ปัญหาโดยด่วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)