สาย102 พนักงานขับรถและกระเป๋าพูดจาดีมากค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บริการดีพูดดีมากค่ะโดยเฉพาะ คนขับชื่อคุณธนกร ภัทรบุญ กล่าวต้อนรับผู้โดยสารทุกป้ายเลย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขอขอบคุณที่ท่านได้มองเห็นความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของเราจนส่งคำชมเชยมาเป็นกำลังให้แก่พนักงาน เราจะแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของพนักงานคนดังกล่าวแจ้งให้พนักงานทราบพร้อมทั้งติดประกาศชมเชยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่นต่อไป ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนนำบริการได้ที่สายด่วน Call center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00น. ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.