สาย1-77 ขับรถน่าหวาดเสียว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 6 ก.ย.59เวลาประมาณ 20.00น. รถร่วมบริการสาย1-77 ขับรถด้วยความเร็วสูงพร้อมทั้งบีบแตร ไล่รถคันอื่น ตั้งแต่หน้า สน.บางรัก จนถึงแยกมเหสัก

เรียน คุณชัยพัฒน์ ขสมก.ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 1 เบอร์ 77 แล้วได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบและสัญญาต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ