สาย S1 ออกทุกกี่นาทีกันแน่คะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ถามเจ้าหน้าที่ บอกออกตอนเช้าทุก 45 นาที ตอนเย็น 1 ชั่วโมง แต่ถ้าคันใหม่ยังไม่มาจอดก็ออกไม่ได้ กะเวลาเดินทางยากมากเลยค่ะ เขียนเวลาที่แน่ๆไว้ที่ป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ ผู้โดยสารจะได้รู้ไม่ต้องเสียเวลารออยู่บนรถนาน เห็นคนร้องเรียนมาเยอะแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเดิมอยู่ รถของ ขสมก.เอง คิดว่าน่าจะแก้ไขได้ง่ายกว่ารถร่วมนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ