สาย 554 เสียบ่อย มาช้ามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถสาย554 เก่ามาก เสียบ่อย มาก็ช้า พึ่งพาไม่ค่อยได้ รอไม่ไหวขึ้นTaxi ประจำไม่มีตัวเลือกอื่นเพราะทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ รถก็เสียบ่อยมาก หน้าตาประเทศนะรถไปสนามบินทำไมแย่แบบนี้

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 554 เสียบ่อยนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ หามาตรการแก้ไขเรื่องดังกล่าวไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ