สาย 554 เปลี่ยนเวลาการเดินรถหรือเปล่า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากจะสอบถามว่ารถเมล์สาย 554 เปลี่ยนเวลาการเดินรถหรือเปล่าคะ ปกติใช้เวลาในการรอไม่เกิน 30 นาที แต่หลังๆ ชั่วโมงกว่าๆ ถึงจะมาสักคัน โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนถึงตี 3 ต้องรอรถนานมากบางครั้งสงสัยว่าเลิกวิ่งหลังเที่ยงคืนถึงตี 3 หรือเปล่า

เรียน ท่านผู้โดยสาร รับทราบเรื่่องเรียน ดังกล่าวแล้ว ได้ประสานผู้ประกอบสาย 554 ให้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องการจัดการการเรื่องเวลาเดินรถแล้ว จึงเรียนเพื่อทราบ