สาย 543 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 543 ทะเบียน 16-2412 หมายเลขข้างรถ 1-70262 เวลาประมาณ 19:55 ที่ป้ายตรงข้ามซอยพระสิทธิ์ โบกแล้วไม่ยอมจอดรับ คนขับมองเห็นแล้วว่@าโบก เพราะชลอและชิดซ้ายมาแล้ว แต่พอถึงป้ายกลับไม่จอดรับและขับเลยไป

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ