สาย 526 ยกเลิก ขสมก แล้วไปเป็นขี้ข้าสองแถว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
526 หนองจอก-มีนบุรี ขึ้นกับ ขสมก แต่รับคำสั่งสองแถว ไม่วิ่งรับผู้โดยสารช่วงเช้ามืด ประชาชนค้างป้ายรถเมเป็นจำนวนมาก ประชาชนเดือดร้อนไม่สนใจ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ