สาย 522 ไม่รับนอกป้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 7.40 น. หมายเลขรถ 1-90012 ไม่รับผู้โดยสารนอกป้ายถึงแม้จะเลยป้ายรถเมล์ไม่ถึง 10 เมตรและจราจรก็ติดตามสัญญาณไฟแดง ขอบคุณที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ