สาย 519 ทิ้งช่วงนานเกิน ตอนเวลา 18.00 น.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอสาย 519 ตั้งแต่ 18.00 กว่ารถจะมาตอน 19.00 แถมคนเต็มรถ ไม่แน่ใจว่ารถมีน้อย หรือ การจัดการปล่อยช่วงรถไม่ดี รบกวนปรับปรุงด้วยค่ะ และหวังว่าจะดีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)