สาย 515

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 515 มีน้อยเหรอค่ะ รู้นะว่ามันวิ่งระยะไกล แต่ทำไมไม่ปล่อยรถถี่ทั้งๆที่รู้ว่า วิ่งระยะไกล คนขึ้นก็เยอะ เยอะตั้งแต่ต้นป้ายด้วยซ้ำ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ