สาย 515

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 515 6-56103 13-1831 พี่กระเป๋าบริการดีมากค่ะ พูดเพราะน่ารักคอยบอกป้ายตลอด พูดจาฉะฉานแต่น่าฟังค่ะ ส่วนพี่คนขับรถขับดีมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.515 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ