สาย 510 ให้เดินใน ตรงกลางยีนได้ แต่ไม่มีที่จับไง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือถ้า เจ้าหน้าที่ ขสมก. ไปยื่นบนรถเมสาย 510 หรือรถเมสีน้ำเงินแบบนี้จะพบว่า มันมีห่วงจับแต่ด้านข้าง คนก็จะจับห่่วงที่มีไว้เพื่อความปลอดภัย แต่พอคนเยอะมากขึ้น คนก็จะออกันอยู่ข้างหน้าประตู และประตูหลังรถ เพราะยังมีเสา มีไรให้จับ ถ้าเจ้าหน้าที่หรือกระเป๋ารถใช้ปัญญาพิจราณาดูเวลาบอกผู้โดยสารว่า ตรงกลางเดินได้ค่ะ เดินได้ค่ะ แต่คุณมึงรู้ไหม ว่ามันไม่มีที่จับไงตรงกลางอะ คืออยากให้กระเป๋ามายืนตรงกลางเองจะได้รู้ว่าตรงกลางมันไม่มีที่จับ เอางี้เดี๋ยวช่วยคิดให้ คือถ้าทางคุณอยากจุคนได้เยอะๆเก็บเงินเยอะๆ ก็ต้องลงทุนคุณก็ต้องทำราวตรงกลางห้อยลงมา ถ้าไม่ทำก็ไม่มีสิทธิ์บอกว่า ตรงกลางยืนได้ค่ะ เดินในค่ะ เบิกตากว้างดูด้วยค่ะ มันยืนได้แต่ไม่มีที่จับ ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ