สาย 26 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 14/2/67 เวลา 10.15 น.โบกรถเมล์สาย 26 ทะเบียน11-9827 กท หมดระยะเกษตร โบกรถตรงข้ามกองบินตำรวจ แต่ไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้งที่ไม่ได้ขับเร็ว คนขับทำเป็นมองไม่เห็น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)