สาย 26 พนักงานกระเป๋าโคตรหยาบคาย ชื่อจิราวรรณ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย26 พนักงานกระเป๋าชื่อจิราวรรณสุดหยาบคาย ไม่มีมารยาท เพราะดิฉันไม่เคยโดยสารรถสายนี้มาก่อน เลยไม่รู้ว่าสายนี้ไปถึงจตุจักรรึป่าว ตอนที่อยู่ป้ายรถเมล์ดิฉันพนักงานว่าไปจตุจักรมั้ย เธอบอกว่าไป ทำไมตัวดิฉันถึงไม่ฟังที่เขาประกาศ ก็เพราะที่เขาบอกบางเขน ดิฉันก็ไม่รู้บางเขนคือตรงไหน เธอเอาแต่ว่าดิฉันต่อหน้าพนักงานคนอื่น ขอให้ทางองค์กรช่วยสอนคุณจิราวรรณด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ