สาย 23 เมกะบางนา เลขรถ 3-40224 เล่นโทรศัพท์ ถ่ายวิดิโอ จอดแช่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 23 เลขรถ 3-40224 เมกะบางนาเล่นโทรศัพท์ ถ่ายวิดิโอ ชอบจอดแช่ช่วงแยกไฟแดง ไม่รีบออกตัว

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ