สาย 178 วนขวา ไม่จอดป้าย ขับเลนขวา ขับเร็ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 178 วนขวา ขับเร็ว วิ่งเลนขวา ไม่จอดป้าย เกือบจะทุกเช้าที่รอสายนี้แล้วรถไม่จอดป้าย ทำให้ต้องเสียเวลารอคันใหม่ ซึ่งนานมาก กว่าจะมาแต่ละคัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ อบรมกำชับพนักงานประจำรถให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ