สาย 145 ไม่หยุดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 145 มักไม่จอดรับตรงป้ายฝั่งตรงข้ามห้าง BigC Extra ลาดพร้าว วันนี้ตอนประมาณบ่าย 2 ก็เจออีก พขร. ตั้งใจไม่รับ ขับเลนกลางด้วยความเร็ว ช่วยตักเตือนด้วยครับ เป็นหลายครั้งมาก สำหรับวันนี้ รถคันที่ไม่จอดรับ ตรวจจากใน app viabus พบว่ามีเลขกำกับ คือ 11-8537(3-40223)[145] ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ