สาย 142 (3-70411) เปิดเพลงเสียงดัง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลาประมาณตี 5 จากแสมดำไปปากน้ำ สาย142 เลขข้างรถ 3-70411 พนักงานขับรถ เปิดเพลงลูกทุ่ง จังหวะแด๊นส์ เสียงดังมาก ตลอดทาง รบกวนผู้โดยสาร (ถ้าอยากฟังมากก็ช่วยใช้หูฟัง เปิดเสียงดังเท่าไรก็ได้ ฟังคนเดียว ไม่ต้องรบกวนผู้อื่น)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอบรมตักเตือนพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด บริการด้วยกิริยาวาจาสุภาพ ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสาร เปิดเพลงในระดับเสียงที่อยู่ในความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนในการกรณีเช่นนี้อีกจะลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ