สาย 137 ทะเบียน 13-0695 ดีมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เย็นวันศุกร์ คนแน่นมาก รถติด มีคนเป็นลมบนรถเมล์ กระเป๋าบอกให้คนขับจอด เผื่อผู้โดยสารอยากลง คนขับก็จอดและลงมาดูอาการด้วย ขับดี กระเป๋าบอกป้ายทุกป้าย บอกขอบคุณด้วย ดีงามพระรามเก้า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป