สาย 129 ขากลับไป อู่บางเขน ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 16 พค.62 รถแอร์สาย 129 รถสีฟ้า เวลา 19.30 น. รถวิ่งแซงขวาตลอดเบียดมากับ รถยูโรสาย 511 ไม่เข้าป้ายแบริ่ง มีผู้โดยสารยืนรอ ปกติรถก็รอนานอยู่แล้ว ถ้าคนขับไม่มีใจด้านบริการ ควรเปลี่ยนอาชีพดีกว่าค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ