สาย 117 ขับรถน่ากลัวและอันตราย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน ผู้มีอำนาจ ผมมีโอกาสได้ใช้รถประจำทางสาย 117 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 หมายเลขข้างรถ 8-80308 เลขทะเบียน 11-9042 ขับโดย นาย บุญลือ จันทร์โอ รถโดยสารคันนี้ขับด้วยความเร็วที่เกินกว่าที่รถเมล์ควรจะใช้ อีกทั้งยังขับขี่อันตรายโดยเปลี่ยนเลนไปมาอยู่บ่อยครั้ง มีหลายๆครั้งที่ต้องจอดเลยป้ายแล้วให้ผู้โดยสารวิ่งตามมาขึ้นรถเอง เนื่องจากทำความเร็วมามากเกินไปจนไม่สามารถจอดป้ายได้ทัน พฤติกรรมนี้แสดงถึงความไม่รับผิดชอบต่อชีวิตของผู้โดยสารบนรถที่ตัวเองเป็นผู้ให้บริการ อีกทั้งยังไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ท้องถนนท่านอื่นๆ และอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อทั้งตัวผู้โดยสารและผู้ใช้ท้องถนนอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบ และพิจารณาตักเตือนเพื่อให้พนักงานในการดูแลของท่านได้ปรับปรุงกาีปฏิบัติงานต่อไป ด้วยความเคารพ,