สาย 11 มาช้ามาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นั่งรอสาย 11 มาบุญครอง-ประเวศ นานมากกกกกก เพราะเห็นสาย 60 ผ่านไป 3-4คันก็ยังไม่มา ทั้งๆที่เขียนในแมพว่าทุกๆ 15 นาที อยากให้เพิามรถค่ะ ไม่ใช่เปลี่ยนเส้นทาง5555 ขนาดเวลาเช้านะรถยังนานกว่าจะมาขนาดนี้ แล้วถ้าตอนเย็นน้ออ ทำยังไง

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)