สายรถ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากอนุสาวรีย์ชัยไป ม.ราม2 ขึ้นรถสายอะไรคะ

เรียนผู้ใช้บริการ นั่งสาย 139 ฝั่งเกาะพญาไทจะผ่านม.รามคำแหง2 แนะนำบริการสอบถามเส้นทางโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด