สายรถ จาก อนุสาวรีย์ชัยสรภูมิ ไป ถนน นวมินทร์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสายรถเมล์ รถแอร์ จาก อนุสาวรีย์ชัยสรภูมิ ไป ถนน นวมินทร์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 12,36 ลงบริเวณดินแดงต่อรถประจำทางสาย 73ก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ