สายรถเมล์ 2-27 (210) ออกขวาไม่เข้าป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สายรถเมล์ 2-27 (210) ไม่เข้าป้ายรถเมล์ หน้าเมเจอร์ปากเกร็ด(จุดที่2) หรือตรงข้ามเมเจอร์ปากเกร็ด ที่แย่สุดคือ ไม่จอดแม้กระทั่ง โรงเรียนปากเกร็ด ท่าเรือปากเกร็ด และตลาดปากเกร็ด ทำรอบกินเงินเดือนไม่รับคนเหรอครับ ยกมือเป็นออกขวาตลอด รู้สาเหตุยังว่าทำไมรายได้สายนี้น้อย ทั้งที่สายยาว จอดป้าย ชะลอจัว ให้คนใหม่ๆได้อ่านป้านรถ ได้ลองขึ้นเถอะครับ ข้อมูลนี้ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2566 - 27 ธันวาคม 2566 ระยะเวลากว่า 30 วัน ที่ไปทำงาน เจอ 2-27 ใหม่นี้ถึง 20 ครั้งแน่นอน โบกทุกครั้ง ขวาทุกครั้งจริงๆ หน้าเมเจอร์ปากเกร็ด(จุดที่2)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)