สัญลักษณ์ป้ายแสดงจุดจอดที่สนามบินดอนเมืองไม่มี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ออกจากสนามบินดอนเมืองมีแต่ป้ายบอกว่าสาย A1-A4 วิ่งเส้นทมงไหน แต่ไม่เห็นมีป้ายบอกเลยว่าสายไหนจอดจุดไหน ผู้โดยสารที่ไม่ได้ใช้บริการรถเมล์ที่นี่จะรู้ได้อย่างไรว่าจุดนี้ A1 -A4ได้หมดหรือไม่ แถมขึ้นไปเสร็จถามคนขับถามดีๆว่าป้ายนี้ไม่ใช่ป้ายจอดเหรอ คนขับตอบเสียงห้วนแบบรำคาญว่าป้ายนี้เป็นที่จอดA1 A2 อบากแสดงความเห็นในการบริการเรื่องจุดจอดของสนามบินหน่อยว่า "ห่วย" มาก ใครจะไปตรัสรู้ได้ว่าจุไหนจอดสายไหน เพราะเว็บไซด์ก็เขียนแค่ว่าจุดจอดให้ออกจากประตู6 อยากให้คนรับผิดชอบไปดูงานที่มหาวิทยาลัยจุฬาไปว่มเค้าทำป้ายแสดงจ #ไม่อยากโดนคนขับกระแทกเสียงตอบแบบไม่พอใจอีก