สอบราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาด อู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ1 เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
331700
วันที่รับเอกสาร: 
03/11/2557 - 12/11/2557
วันที่ยื่นซอง: 
03/11/2557 - 12/11/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/11/2557
ราคากลาง: 
315,864.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ตุลาคม 31, 2557