สอบราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ขนาด 5.5 HP 40 KW. จำนวน 1 เครื่อง,เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
511000
วันที่รับเอกสาร: 
26/07/2559 - 08/08/2559
วันที่ยื่นซอง: 
26/07/2559 - 08/08/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/08/2559
ราคากลาง: 
452,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท วิน เทรดอินเตอร์กรุีป จำกัด
548,750.00
บริษัท ซีเอฟ 2อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
407,476.64
บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
394,830.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
387,730.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กรกฎาคม 26, 2559