สอบถาม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอนอกเรื่องคะ ขอสอบถามข้อมูลไปถามรายงานคะ 1. อยากทราบว่า ปกติรถเมล์เก็บค่าโดยสารเด็กมั้ยคะ เห็นในอัตราค่าบริการไม่ได้กำหนดไว้แสดงว่าเก็บใช่มั้ยคะ คือเห็นบางสายก็เก็บ บางส่ยก็ไม่เก็บ สรุป เด็กต้องเสียค่าบริการมั้ยคะ 2. แล้วบทลงโทษ เวลาทำ คนขับรถ หรือ กระเป๋ารถเมล์ทำผิด นี้ประมาณไหนคะ แล้วมี กฎหมาย ลงโทษอีกหรือเปล่าคะ หรือบังคับเฉพาะโทษ ตามที่ ขสมก กำหนดไว้ 3. ทำไม คนพิการได้รับการบกเว้นแค่ครึ่งราคาเองละคะ ที่จริงน่าจะได้รับการยกเว้นเลย ขอบคุณคำตอบล่วงหน้าคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ตอบ ข้อ.1 ตามระเบียบ พรบ.ของกรมการขนส่งทางบกไม่ได้กำหนดให้ยกเว้นค่าโดยสารเด็กหรือลดหย่อนอัตราค่าโดยสารเด็ก จะเก็บค่าโดยสารหรือไม่ให้อยู่ในดุลย์พิจารณาของพนักงานเก็บค่าโดยสาร ถ้าเก็บก็ไม่มีความผิด ถ้าไม่เก็บก็ถือว่าให้ความเมตตาสงสารเอื้อเฟื่อแก่เด็ก กรณีเด็กนั่งตักไม่ต้องเสียค่าโดยสาร ถ้าเด็กนั่งเบาะต้องเสียอัตราค่าโดยสารเท่ากับผู้ใหญ่ ตอบ ข้อ.2 โทษขององค์การมีทั้งหมด 5 สถาน 1. ภาคทัณฑ์ 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดขั้นเงินเดือน 4. ให้ออก 5. ไล่ออก ตอบ ข้อ.3 ในการลดหย่อนค่าโดยสารหรือยกเว้นค่าโดยสารของผู้พิการ เป็นไปตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการกรมการขนส่งทางบก จึงเรียนมาเพื่อทราบ