สอบถาม รถประจำทางที่ผ่านโรงแรมทีเค พาเลช

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามรถประจำทาง ที่ผ่านโรงแรมทีเคพาเลช (แจ้งวัฒนะ) โดยขึ้นจากแถวคลองหกนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถตู้ประจำทางลงบริเวณฟิวเจอร์รังสิตต่อรถประจำทางสาย 356 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 05.00-22.0 น. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ