สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากพญาไทพลาซ่าไปโรงเรียนรักษาดินแดน

เรียนผู้ใช้บริการ นั่งสาย 36 ลงอนุสาวรีย์ชัยฯ ต่อสาย 24 ฝั่งเกาะดินแดงจะผ่านโรงเรียนรักษาดินแดน สอบถามเส้นทางแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว