สอบถามเส้นทาง ด่วนๆคับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากวัดเทพลีลาไป-บิ๊กชีราชดำริ ไปสายไหนคับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 60,58 ลงแยกประตูน้ำใช้การเดินเท้าต่อไปบิ๊กซีราชดำริ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออบรมพนักงานโดยรวมเรื่อง การมีจิตสำนึกการและมารยาทการให้บริการ หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง สถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ