สอบถามเส้นทาง ขสมก

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสะพานใหม่ ไป วัดตรีทศเทพ รถ ขสมก อะไรครับ/ขอบคุณครัย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย34,39,503 ลงอนุสาวรีย์ชัยฯต่อ สาย 12 ครับหรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด