สอบถามเส้นทางสาย 22กับ109และข้อมูลป้ายรถเมล์คะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สาย22และ109มาทุกกี่นาทีคะ แล้วข้อมูลป้ายรถเมล์นี้คือตรงตามป้ายรรถเมล์จริงใช้มั้ยคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถสาย 22 และสาย 109 มีรถวิ่งให้บริการคันละประมาณ 30 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร และข้อมูลป้ายรถที่ติดอยู่ข้างรถเป็นข้อมูลที่กรมการขนส่งกำหนดขึ้นจริง แต่กรณีการจราจรติดขัดมากอาจมีการปรับเปลี่ยนตัดรถเสริม เพื่อให้มีรถหมุนเวียนวิ่งให้บริการทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ (ขอบคุณที่ใช้บริการ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ