สอบถามเส้นทางจากหมอชิด2ไปโรงบาลกลาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากหมอชิด2ไปโรงบาลกลางต้องขึ้นรถสายไหนค่ะ