สอบถามเส้นทางค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากพาต้าไปวัดภูเขาทอง เดินทางด้วยรถเมล์สายอะไรได้บ้างค่ะ

เรียนผู้โดยสาร ใชัรถสาย 511 ผ่านได้