สอบถามเส้นทางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สาย 1 ยังวิ่งถึงท่าช้างแบบเมื่อก่อนมั้ยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ยังครับยังวิ่งไปจอดที่ กรมการรักษาดินเเดนครับรอประการยังมีการเรื้อถอนพระเมรเสร็จนะครับ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ