สอบถามเรื่องการจำหน่ายและการใช้ของตั๋วรายเดือน รายสัปดาห์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากสอบถามข้อมูลแบบเฉพาะและเข้าใจครับว่า การจำหน่ายและการใช้ของตั๋วรายเดือน รายสัปดาห์ ยังจะมีการใช้ต่อไปเรื่อย ๆ อยู่หรือไม่ครับ เพราะวันที่ 1 ตุลาเห็นโฆษณาการใช้งานของอีเล็กทรอนิกทิคเก็ต ใช้แล้วจะเกิดปัญหาเนื่องจากสภาพตอนนี้การเดินรถไม่เพียงพอ ไม่ตามระยะเวลาที่กำหนด คนขึ้นมากเกินอัตรา ไม่มีการจัดระเบียบแถวก่อนขึ้นอีก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางผู้ใช้บริการยังคงใช้ตั๋วสัปดาห์ หรือ ตั๋วเดือน กับรถของ ขสมก. ได้ปกติ ยังไม่มีการยกเลิก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ