สอบถามสายรถเมล์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เดินทางจาก แอร์พอร์ตลิงค์แยกพญาไท ไปรพ.จุฬาค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 36,36ก,29 ลงมาบุญครองต่อรถสาย 47,141 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ