สอบถามราคาค่าโดยสารสาย 76 สีฟ้ารถใหม่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สอบถามราคาค่าโดยสารสาย 76 สีฟ้ารถใหม่ เส้นทางมุงหน้าไปประตู้น้ำ โดยผมขึ้นรถสาย76สีฟ้าจากป้าย BTS ศาลาแดง ฝั่งถนนธนิยะ และจะนั่งไปลงอีกสองป้าย ป้ายแรกสวนลุมฝั่งตรงข้ามตึกอื้อจือเหลียง และจะลงป้ายถัดไปตอนรถเลั้ยวเข้าถนนวิทยุ แค่สองป้ายนี้ค่าโดยสารจะเป็นราคาเท่าไหร่ ผมคิดว่า 2 ป้ายน่าจะอยู่ในราคา 15 บาทถูกไหมครับ แต่กระเป๋ารถเมล์บอกว่า ถ้าลงฝั่งตรงข้ามตึกอื้อจือเหลียง คือป้ายแรก ราคา 15 บาท เพราะหมดระยะ15บาทตรงนี้ ป้ายที่สองจะเก็บราคา 20 บาท มันใช่หรือครับ นั่งรถเมล? 2 ป้ายราคา 20 บาท รบกวรกรุณาชี้แจงการเก็บค่าโดยสารที่ถูกต้องให้ฟังหน่อยครับ ว่าผมนั่งรถเมล์แค่ 2 ป้ายนี้ มันต้องเสีย 15 หรือ 20 บาทกันแน่

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถโดยสารปรับอากาศสาย 76 (สีฟ้าใหม่) จากป้าย BTS ศาลาแดง ฝั่งถนนธนิยะไปลงป้ายแรกสวนลุมฝั่งตรงข้ามตึกอื้อจือเหลียง ราคา 15 บาท และราคาค่าโดยสารจากป้ายจากป้าย BTS ศาลาแดง ฝั่งถนนธนิยะไปลงป้ายถัดไปตอนรถเลั้ยวเข้าถนนวิทยุ ราคา 15 บาท ตามตารางที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ