สอบถามรถประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ผมอยู่ตลาดสำเหร่ (ถนนตากสิน) จะไปมหาวิทยาลัยปทุมธานี ผมควรจะเดินทางด้วยรถประจำทางสายไหนครับ ขอบคุณครับ