สอบถามตั๋วเดือนขสมก.

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เนื่องมาจากราคาตั๋วจะขึ้นราคาวันที่ 1 ส.ค.นี้ หากผู้ใช้บริการซื้อตั๋วล่วงหน้าของเดือน ส.ค-ธ.ค ไว้ในราคาขายเดิมก่อนปรับขึ้นราคาจะสามารถใช้บริการได้ปกติหรือไม่ค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการสามารถใช้ตั๋วล่วงรายเดือนที่ซื้อไว้ได้ปกติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หาก ขสมก. มีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ