สอบถามจากม.หอการค้า ไป สายไหม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก ม.หอการค้า ไปสายไหม/สะพานใหม่ ก็ได้ค่ะ ต้องนั่งรถสายอะไรคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 107,129 ไปลงบางเขน ต่อสาย 34,39,503, ไปสะพานใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ