สอบถามค่าโดยสาร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่าโดยสารรถเมล์ปรับอากาศยูโรสาย 556 หน่อยค่ะ คือเริ่มนั่งจากตรงข้ามบุญถาวาร (ก่อนถึงสาย 3) มาลงพาต้าปิ่นเกล้า และพนักงานเก็บเงิน 23 บาท ราคานี้เป็นราคาปกติแล้วหรือไม่คะ

เรียนผู้ใช้บริการ สาย 556 ขึ้นจากตรงข้ามบุญถาวร ลงพาต้าปิ่นเกล้าราคาค่าโดยสาร 19 บาท ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและพระราชบัญญัติขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด จัดเก็บค่าโดยสารตรงตามอัตราตามตารางเส้นทางที่กำหนด เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)