สอบถามค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สอบถามค่าโดยสารสาย 67 จากป้ายหน้าเตาปูนแมนชั่นไปซอยศาสนา ราคาเท่าไหร่ครับ บางคันเก็บ 13 บางคันเก็บ 15 สอบถามเพื่อความกระจ่างครับ ไม่มีเจตนาร้องเรียนครับ เป็นกำลังใจให้คนขับรถเมล์และกระเป๋าทุกท่านครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ราคาค่าโดยสาร 15 บาทครับที่่ถูกต้อง สอบถามแนะนำบริการโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด