สอบถามครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่ทราบว่าทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะเปิดดำเนินการรับสมัครพนักงานขับรถในช่วงใด และจะสามารถติดต่อได้ช่องทางหรือสถานที่สมัครงานได้ที่ใหนครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเขตการเดินรถใกล้บ้าน ทั้ง 8 เขต จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ