สรุุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เลขที่ประกาศ: 
1-30 พฤศจิกายน 2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ธันวาคม 3, 2562