สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

เลขที่ประกาศ: 
1-30 มิ.ย.
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 6, 2563